Loading...

Vietnam Top Hair Stylist 2015 lần II. 

Cuộc thi Tóc tổ chức 02 năm/ lần dành cho các Nhà Tạo Mẫu Tóc chuyên nghiệp Việt Nam.