Loading...

Festival Làng Nghề Huế 2017 - Chủ đề Tinh Hoa Nghề Việt

Lễ Khai Mạc tại Bia Quốc Học - Tp Huế 28/04/2017.

Truyền hình trực tiếp trên VTV2 - ĐTH Việt Nam & TRT- ĐTH Huế.