Loading...

Festival Tơ Lụa & Thổ Cẩm Việt Nam - Thế Giới 2017

20 Nhà thiết kế trên cả nước cùng 400 mẫu thiết kế về Lụa ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm: Khổng Miếu - Phố Cổ Hội An, Đà Nẵng